» میکس مدیا

میکس مدیا

میکس مدیا


میکس مدیا هنری است که از تلفیق هنرها و ابزار و مواد مختلف در کنار هم خلق میشود.


هیچ محدودیتی در استفاده از سطح کار، رنگ و ابزار و وسایلی که در آن بکار رفته نمیباشد.


در تابلوهای میکس مدیا باید توجه به هارمونی رنگها و ابزارهای مختلف بکار رفته در تابلو داشت.

میتوان در این تابلوها از : خمیرها، مهره ها، کاشی، پارچه، سکه، عکس، صفحات کتاب و روزنامه و هر چه در اطراف خود میبینید و در ذهنتان خطور میکند بر روی سطح کار بیاورید و با استفاده از طرح و رنگ خود به کارتان هویت بدهید.


میتوانید کار خود را با هنر سفالگری، پتینه ، معرق، خوشنویسی روی نقاشیهای خود و... درآمیزید.


تابلو میکس مدیا -1


تابلو میکس مدیا-2


تابلو میکس مدیا-3


تابلو میکس مدیا-4

فرم ارسال نظر

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله